Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly na 3. podzimní zámecký ples.


Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Dřevohostice

je nevýdělečný spolek, jeho činnost je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i další institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ve své činnosti SRPD spolupracuje i s vedením městečka Dřevohostice a ostatními dřevohostickými spolky.